Amici Cucciolotti in de wereld
Amici Cucciolotti in de wereld
Cucciolotti cornice

Statuut van Amici Cucciolotti's waarden

Het product van Amici Cucciolotto is gecreëerd en ontwikkeld op de basis van het fundamentele principe dat de regels van winst combineert met de ethiek van verantwoordelijkheid, omdat Panini van mening is dat merkprestige en succes niet alleen afhankelijk is van de financiële resultaten van de hoeveelheid verkochte producten, maar ook op hoe het bedrijf omgaat met het product. Sociale verantwoordelijkheid, evenals kwaliteit van onze producten, wordt beschouwd als een investering, niet als een kostenpost.

DIERENBESCHERMING

Panini behartigt het respect voor dieren na geïnspireerd te zijn door de 'Universal Declaration of Animal Rights', die werd getekend op 15 oktober 1978 op het hoofdkantoor van UNESCO. Panini wil in het bijzonder:

  • het bewustzijn vergroten dat dieren wezens met gevoel zijn;
  • erkennen dat mensen en dieren recht hebben op een leven dat past bij hun biologische kenmerken;
  • de bescherming van dieren steunen door elke vorm van wreedheid, mishandeling en verwaarlozing af te keuren, om zo een succesvol samenleven van mens en dier te steunen;
  • door dieren te beschermen het sociaal bewustzijn van mensen stimuleren en het samenleven en tolereren van alle levende wezens bevorderen, met bijzondere aandacht voor de zwaksten;
  • helpen bij het verhogen van de bewustwording van het belang van goede betrekkingen tussen mensen en dieren, de bescherming van het milieu en de instandhouding van ecosystemen.
  • goede informatie en kennis promoten over dierkundige eigenschappen en gedragskenmerken van alle dieren, ook huisdieren.

MILIEUBESCHERMING

Panini komt op voor het milieu, omdat de natuur het huis is waarin we samen met onze huisdieren leven. Panini producten worden gemaakt van gecertificeerd, gerecycled papier of van papier dat afkomstig is uit bossen die op een verantwoorde, aan regels gebonden  manier worden beheerd. Panini heeft ook als doel om kinderen bewustzijn bij te brengen over milieukwesties, door hen goede gewoonten aan te leren rond recycling, energie sparen en ecologische cultuur te verspreiden. 

WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INHOUD VAN HET PRODUCT

Het doel van het 'Amici Cucciolotti' product is om 'te groeien door plezier te hebben': door verzamelaars te betrekken in een spannende ervaring om de wonderen van de natuur te ontdekken. Voordat het product is uitgegeven is alle wetenschappelijke inhoud gecontroleerd en goedgekeurd door een deskundige en is het product voorgelegd aan een psycholoog. 

RESPECT VOOR DE KINDERTIJD

Het 'Amici Cucciolotti' product wil een bijdrage leveren aan de groei van het kind, door het een gezond spel te bieden, serieus, veilig en betrouwbaar. Daarbij moet het product goed hanteerbaar voor kinderen zijn; daarom is het taalgebruik eenvoudig en makkelijk te begrijpen. Het taalgebruik en de inhoud van het 'Amici Cucciolotti' product neemt haar rol in acht, zonder daarbij de opvoedkundige grenzen te overschrijden, die bij ouders en leerkrachten liggen.

Amici Cucciolotti, met de focus op vernieuwing met respect voor traditie, stelt  de functie van sociaal spel voorop door het bevorderen van relaties en het delen van sociale waarden onder kinderen.