Amici Cucciolotti na świecie
Amici Cucciolotti na świecie
Cucciolotti cornice

Karta wartości Amici Cucciolotti

Produkt Amici Cucciolotti – Przyjaciele zwierząt jest tworzony i rozwijany w oparciu o fundamentalną zasadę, która łączy dążenie do zysku z etyką i odpowiedzialnością, ponieważ według Panini prestiż i sukces marki nie zależą wyłącznie od wyników finansowych czy liczby sprzedanych produktów, ale także od tego, jak firma produktem zarządza. Odpowiedzialność społeczna, a także jakość produktów traktuje się jak inwestycję, a nie koszt.

Ochrona zwierząt

Panini propaguje szacunek dla zwierząt, inspirowany Światową Deklarację Praw Zwierząt, podpisaną 15 października 1978 roku w siedzibie UNESCO.

Panini zmierza w szczególności do:

  • zwiększenia świadomości, że zwierzęta to odczuwające istoty
  • uznania prawa gatunku ludzkiego i gatunków zwierzęcych do życia w zgodzie ze sobą nawzajem i swoimi cechami biologicznymi;
  • promowania ochrony zwierząt poprzez sprzeciwianie się wszelkim aktom okrucieństwa wobec nich, znęcania się i zaniedbywania ich potrzeb, aby wspierać udane współistnienie między człowiekiem a zwierzęciem;
  • wspierania, poprzez ochronę zwierząt, działania na rzecz wzrostu świadomości, by zwiększyć otwartość myślenia, współistnienie i tolerancję na to, co odmienne, ze szczególnym uwzględnieniem najsłabszych;
  • przyczyniania się do wzrostu wiedzy na temat wagi właściwego współistnienia ludzi i zwierząt, ochrony środowiska i zachowania ekosystemów;
  • promowania właściwej informacji i wiedzy o zoologicznych i etologicznych cechach wszelkich zwierząt, także żyjących na obszarach zurbanizowanych.

Ochrona środowiska

Panini broni środowiska, ponieważ przyroda to dom, w którym żyjemy razem z naszymi zwierzętami.
Produkty Panini wytwarzane są przy użyciu certyfikowanego papieru pochodzącego z recyklingu albo z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób i przez podmioty stosujące się do odpowiednich regulacji. Panini pragnie też zwiększyć świadomość kwestii związanych ze środowiskiem wśród dzieci, poprzez wpajanie im dobrych nawyków, takich jak recykling, oszczędzanie energii i rozprzestrzenianie kultury ekologicznej.

Naukowa i kulturowa zawartość produktu

Celem kolekcji Amici Cucciolotti – Przyjaciele zwierząt jest „rozwój poprzez zabawę” i angażowanie kolekcjonerów w ekscytujące doświadczenie odkrywania cudów przyrody. Przed skierowaniem produktu do sprzedaży wszelkie treści naukowe są weryfikowane i akceptowane przez specjalistę, a produkt jest opiniowany także przez psychologa.

Szacunek dla dzieciństwa

Produkt Amici Cucciolotti – Przyjaciele zwierząt ma na celu wsparcie rozwoju dziecka poprzez zdrową zabawę, która jest poważna, bezpieczna i wiarygodna. Co więcej, posługiwanie się produktem musi być przystępne dla dziecka i z tego powodu zastosowany język jest prosty i zrozumiały. Język i koncepcja produktu Amici Cucciolotti – Przyjaciele zwierząt uwzględnia szacunek dla poszczególnych ról bez przekraczania jakichkolwiek granic edukacyjnych, które leżą w gestii rodziców lub nauczycieli.

Kolekcja Amici Cucciolotti – Przyjaciele zwierząt skupia się na innowacji poprzez szacunek dla tradycji i przyjmuje funkcję „gry społecznej” za sprawą promowania pozytywnych wartości wśród dzieci.