Amici Cucciolotti u svetu
Amici Cucciolotti u svetu
Cucciolotti cornice

Vrednosti brenda Amici Cucciolotti

Kolekcija Amici Cucciolotti je kreirana i razvijena na osnovnim principima koji predstavljaju kombinaciju moralnih vrednosti i odgovornog načina stvaranja profita. Verujemo da uspeh i prestiž ovog brenda nisu vezani samo za finansijske rezultate i prodate količine proizvoda, već i sa načinom upravljanja kompanijom. Društvena odgovornost i kvalitet proizvoda ne predstavljaju trošak kompanije, već investiciju.

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Univerzalna deklaracija o pravima životinja, doneta 15. oktobra 1978. godine, pod pokroviteljstvom UNSCO-a, je inspirisala kompaniju Panini da promoviše ideju poštovanja životinja.

Panini želi da postigne:

  • širenje znanja o tome da su životinje osećajna bića;
  • da se prepoznaju prava životinja da žive u skladu sa njihovim biološkim osobiama;
  • da unapredi zaštitu životinja i osudi: okrutno ponašanje prema životinjama, zlostavljanje i napuštanje. Krajnji cilj je postizanje kvalitetnog suživota ljudi i životinja;
  • da putem zaštite životinja, stimuliše socijalnu otvorenost kod ljudi koja vodi ka zajedničkom životu i toleranciji različitosti, sa posebnom pažnjom prema ugroženima;
  • da doprinese podizanju svesti o tome koliko je značajan kvalitetan suživot ljudi i životinja, zaštita prirode i očuvanje ekosistema;
  • promovisanje pravih informacija i znanja o zoološkim i etološkim osobinama životinja, uključujući i urbanizovane životinje.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Panini čuva životnu sredinu jer priroda predstavlja kuću u kojoj zajedno živimo  sa našim ljubimcima.

Svi Panini proizvodi su napravljeni od od sertifikovanog, recikliranog papira, ili od papira koji dolazi iz šuma kojima se odgovorno upravlja. Takođe, Paninijev cilj je i senzibilizacija dece na ekološke teme i širenje ekološke kulture, tako što promoviše dobre običaje, kao što su razdvajanje otpada i energetska ušteda.

NAUČNI I KULTURNI SADRŽAJ PROIZVODA

Cilj Amici Cucciolotti kolekcije promovisanje parole "rasti, uz zabavu". Na taj način se podstiče urođena znatiželja dece da otkriju i nauče razne zanimljivosti o prirodi.  Pre objavljivanja, svi sadržaji proizvoda prolaze ozbiljnu proveru od strane stručnjaka različitih profila: psihologa, sociologa, biologa, pedagoga...

POŠTOVANJE DETINJSTVA

Jedan od ciljeva kolekcije Amici Cucciolotti je taj da deca rastu putem zdrave igre, koja je ozbiljna, proverena i sigurna. Proizvod je prilagođen dečijem uzrastu. Jezik kojim je kolekcija pisana je  jednostavan i lak za razumevanje, tako da deca mogu potpuno samostalno da  čitaju svoj album. Koncept Amici Cucciolotti  vodi računa o tome da ne prelazi edukativne granice, koje pripadaju roditeljima ili nastavnicima.

Amici Cuccioloti  pokušava da promoviše stare vrednosti današnjoj deci koja su uvučena u virtuelni svet. Izdavač plasira kolekciju kao „društvenu igru“, jer se kroz sakupljanje, igru i razmenu sličica podstiču i razvijaju međusobni odnosi kod dece.